Siedem trendów technologicznych, które zmienią świat. Czy Polska może być w nich liderem?

Raport „Siedem trendów technologicznych, które zmienią świat. Czy Polska może być w nich liderem?” przygotowali naukowcy Łukasiewicz – Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ będącego częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Celem raportu jest uwrażliwienie polskich przedsiębiorców i decydentów na wyzwania i trendy technologiczne najbliższej dekady. Wskazanie szczegółowych rozwiązań technologicznych, które ze względów optymalizacyjnych lub regulacyjnych będą stanowiły o przewagach konkurencyjnych w nadchodzących latach. Raport  jest efektem wielomiesięcznego  procesu,   który dostarczył  brokerom innowacji (działającym w Łukasiewicz – ORGMASZ) wiedzę o sektorowych wyzwaniach technologicznych, których rozwiązania będzie mogła zaoferować Sieć Badawcza Łukasiewicz. Celem pośrednim było także wytyczenie agendy grupom badawczym działającym w ramach Łukasiewicza.

Raport został zrealizowany poprzez następujące zadania badawcze:

Analiza trendów – desk research na podstawie publikacji naukowych, baz patentowych, raportów branżowych oraz regulacji;

Horizon Scanning oraz trend radar – na podstawie zgromadzonych danych, z wykorzystaniem metod foresightowych  do zidentyfikowania obszarów technologicznych, które, zważywszy na uwarunkowania wskazane w diagnozie, będą najlepiej odpowiadały na zapotrzebowanie polskich przedsiębiorstw.