Specjalista ds. kontrolingu

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

SPECJALISTA DS. KONTROLINGU

został zakończony bez wyboru kandydata/kandydatki.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

SPECJALISTA DS. KONTROLINGU

 

Nr referencyjny PW/5/03/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

 • udział w opracowywaniu budżetów jednostek organizacyjnych, bieżąca kontrola realizacji, analiza odchyleń
 • udział w miesięcznym raportowaniu wyników
 • kontrolowanie operacji księgowych w zakresie księgowania kosztów
 • dekretacja dokumentów księgowych i kontrola poprawnego ich ujęcia na potrzeby zarządcze
 • aktywny udział w procesie zamykania miesiąca
 • udział w działaniach raportujących i sprawozdawczych na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne Instytutu
 • optymalizacja procesów i narzędzi
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu i Centrum Łukasiewicza.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: ekonomia, finanse, rachunkowość
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze kontrolingu
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel, Power Point)
 • znajomość modułów FK w jednym z systemów klasy ERP, mile widziana znajomość aplikacji Asana
 • doświadczenie w sporządzania raportów i analiz
 • znajomość zagadnień finansowych i ekonomicznych
 • atutem będzie doświadczenie zdobyte w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • wysokie umiejętności analityczne
 • skrupulatność i dokładność
 • umiejętność pracy w zespole i chęć do dzielenia się wiedzą
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów
 • mile widziana znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej
 • możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego
 • niezbędne szkolenia, kursy a także możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w innych formach
 • możliwość poznania ekspertów z obszaru nowych technologii
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych
 • stabilne zatrudnienie
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty (sporządzone w języku polskim):

 • CV
 • list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 31 marca 2023 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl lub pisząc na adres rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.