Główny Specjalista/Specjalista – Ekspert ds. komercjalizacji i ofertowania

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA/SPECJALISTA - EKSPERT DS. KOMERCJALIZACJI I OFERTOWANIA

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Andrzej Szczęśniak. 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

GŁÓWNY SPECJALISTA/SPECJALISTA - EKSPERT DS. KOMERCJALIZACJI I OFERTOWANIA

 

Nr referencyjny PW/3/03/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

 • realizacja podpisanych umów konsorcyjnych
 • kontakt z podmiotami biorącymi udział w realizacji przedsięwzięć
 • koordynowanie procesu ofertowania i zleceń dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych
 • wsparcie inicjatyw i projektów prowadzonych w Centrum Rozwoju Biznesu (CRB)
 • udzielanie porad eksperckich w zakresie działalności Łukasiewicz – ORGMASZ
 • nadzór nad wykorzystaniem narzędzi używanym w ramach CRB
 • zarządzania procesami, w tym: wyznaczanie i kaskadowanie celów procesów (w tym MBO), ustalanie systemu monitorowania i raportowania realizacji procesów (wyniki i przebieg), monitorowanie kosztów procesów, ustalanie zakresu zasobów objętych planowaniem w celu zaprojektowania i wdrożenia skutecznych metod nadzorowania procesu
 • koordynowanie pracy zatrudnionych osób/podmiotów wspierających realizację działań CRB
 • udział w prowadzonych pracach w zakresie wdrożenia mechanizmów definiowania, planowania i monitorowania procesów i ich powiązań w celu podniesienia jakości i skuteczności zarządzania.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie
 • 3 lata doświadczenie zawodowego - pożądane w zakresie obsługi prawnej, dystrybucji, sprzedaży, marketingu
 • ugruntowane doświadczenie sprzedażowe z wykorzystaniem w różnych kanałów sprzedaży
 • zdolność do nawiązywania relacji
 • znajomość przepisów i regulacji obsługiwanych branż
 • bardzo wysoko rozwinięte umiejętności nawiązywania, budowania i podtrzymywania relacji osobistych
 • silne nastawienie na realizację celów i wyniki sprzedaży
 • wysokie umiejętności prezentacyjne i negocjacyjne
 • zdolność do facylitacji procesu
 • umiejętność argumentowania i prowadzenia dyskursu
 • zainteresowanie i doskonała wiedza technologiczna na poziomie ogólnym
 • umiejętność przeprowadzania wywiadów, szukania rzeczywistych potrzeb u klienta oraz kreowania optymalnych rozwiązań dla Sieci Badawczej Łukasiewicz
 • zdolność do analizy oraz synergii różnych i dużej ilości aspektów
 • duża dyspozycyjność i mobilność
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1/C2
 • znajomość: mechanizmów zarządzania organizacją i związanych z tym norm i standardów, specyfiki działania jednostek naukowo-badawczych, metod zarządzania procesami, zasad funkcjonowania Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej
 • możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego
 • niezbędne szkolenia, kursy a także możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w innych formach
 • możliwość poznania ekspertów z obszaru nowych technologii
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych
 • stabilne zatrudnienie
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty (sporządzone w języku polskim):

 • CV
 • list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 28 marca 2023 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl lub pisząc na adres rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.