Główny Specjalista – Pełnomocnik ds. zarządzania operacyjnego

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA - PEŁNOMOCNIK DS. ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Michał Horajski

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko: 

 

GŁÓWNY SPECJALISTA - PEŁNOMOCNIK DS. ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO

 

Nr referencyjny PW/2/03/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 • wspomaganie monitorowania stanu realizacji prac badawczych i rozwojowych;
 • monitorowanie postępów realizacji celów strategicznych Instytutu, w tym ich mierników i wskaźników;
 • koordynacja sporządzania rocznego sprawozdania w zakresie stopnia realizacji celów Instytutu;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu w zakresie aktualizacji danych i zasobów niezbędnych do prawidłowego zarządzania operacyjnego;
 • opracowywanie i realizacja planów dotyczących organizacji współpracy w ramach realizowanych projektów;
 • wsparcie procesu komercjalizacji oraz monitoring prac badawczo-rozwojowych i własności intelektualnej;
 • aktywna współpraca z otoczeniem zewnętrznym, pozyskiwania podmiotów zewnętrznych, partnerów do współpracy badawczej i rozwojowej;
 • współpraca z obszarami Instytutu zajmującymi się komercjalizacją wiedzy eksperckiej pracowników naukowych Instytutu z obszaru badań naukowych i wdrażania innowacji;
 • monitorowanie zmian prawnych w obszarze związanym z funkcjonowaniem Instytutu;
 • udział w opracowywaniu wewnętrznych regulaminów, procedur i procesów z zakresu swojego obszaru.

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • minimum 4-letnie doświadczenie na kierowniczym stanowisku lub doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, w tym 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;
 • mile widziane doświadczenie w kierowaniu zespołami zajmującymi się planowaniem strategicznym i rozwojem biznesu;
 • wiedza z zakresu komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych;
 • doświadczenie we współpracy z otoczeniem nauki i szkolnictwa wyższego;
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów rozwojowych;
 • umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy zewnętrznej (z partnerami) oraz wewnętrznej (z komórkami Instytutu);
 • myślenie analitycznie i strategiczne, które można zobrazować przykładami z doświadczenia;
 • komunikatywność rozumiana jako efektywna komunikacja.

 

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej,
 • możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego,
 • możliwość poznania i współpracy z ekspertami z obszaru nowych technologii,
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników,
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych,
 • stabilne zatrudnienie,
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty (sporządzone w języku polskim):

 • CV,
 • list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 21 marca 2023 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl lub pisząc na adres rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.