Główny specjalista ds. relacji z partnerami strategicznymi

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. RELACJI Z PARTNERAMI STRATEGICZNYMI

został zakończony wyborem kandydatki.

Wybrana kandydatka: Halina Sitko

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. RELACJI Z PARTNERAMI STRATEGICZNYMI

 

Nr referencyjny DRPS/1/11/2022/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

 • konsultowanie strategii Centrum Łukasiewicz i Centrum Oceny Technologii w zakresie potrzeb i potencjału rynkowego w obszarach działania Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • rozwijanie sieci kontaktów między Siecią Badawczą Łukasiewicz i biznesu oraz utrzymywanie relacji w celu wymiany informacji uwzględniających bieżące zapotrzebowanie na innowacyjne / technologiczne rozwiązania ze strony biznesu;
 • budowanie świadomości i zaufania biznesu do świata nauki (sprawczości, celowości, dynamiki działania) oraz umożliwianie identyfikowania potencjału do współpracy;
 • identyfikacja i ustalanie priorytetów potrzeb biznesu oraz budowanie dedykowanej oferty dla biznesu;
 • ocenianie potencjału komercyjnego badań/ zasobów na podstawie informacji uzyskanych bezpośrednio od Instytutów, koordynatorów Grup Badawczych Łukasiewicza;
 • utrzymywanie stałego kontaktu ze z koordynatorami Grup Badawczych Łukasiewicza w celu budowania oferty komercjalizacji;
 • budowanie relacji i współpracy z osobami oraz zespołami odpowiedzialnymi za komercjalizację w Instytutach oraz wspieranie ich w poszerzaniu wiedzy w zakresie funkcjonowania i potrzeb biznesu;
 • antycypowanie trendów technologicznych, rynkowych i kapitałowych;
 • monitorowanie jakości obsługi klienta i współpraca z koordynatorami Grup Badawczych Łukasiewicza w tworzeniu i realizacji działań naprawczych;
 • współudział w budowaniu strategii sprzedaży;
 • budowanie oferty na podstawie informacji dostępnej w Instytucie;
 • korzystanie z zasobów wiedzy Sieci Badawczej Łukasiewicz i współpraca przy formułowaniu strategii sprzedaży;
 • zarządzanie potencjałem klientów do komercjalizacji oraz ustalanie priorytetów;
 • egzekucja i rozliczenie sprzedaży;
 • uczestnictwo i współpraca z Centrum Łukasiewicza przy targach i konferencjach.

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe;
 • min. 3 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w branży Inteligenta i Czysta Mobilność;
 • ugruntowane doświadczenie sprzedażowe z wykorzystaniem w różnych kanałów sprzedaży;
 • posiadanie praktycznej wiedzy z obszaru Inteligentna i Czysta Mobilność;
 • posiadanie dużego kapitału relacyjnego w branży(ach) w odniesieniu do obszaru Czysta Mobilność i potencjału szybkiego budowania takiego kapitału;
 • znajomość przepisów i regulacji w obsługiwanej branży;
 • bardzo wysoko rozwinięte umiejętności nawiązywania, budowania i podtrzymywania relacji osobistych;
 • silne nastawienie na realizację celów i wyniki sprzedaży;
 • wysokie umiejętności prezentacyjne i negocjacyjne;
 • umiejętność argumentowania i prowadzenia dyskursu;
 • zainteresowanie i doskonała wiedza technologiczna na poziomie ogólnym;
 • ciekawość i chęć zdobywania nowych kompetencji;
 • umiejętność przeprowadzania wywiadów, szukania rzeczywistych potrzeb u klienta oraz kreowania optymalnych rozwiązań dla Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • zdolność do analizy oraz synergii różnych i dużej ilości aspektów;
 • duża dyspozycyjność i mobilność;
 • mile widziana znajomość angielskiego na poziomie C1/C2.

 

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej,
 • możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego,
 • niezbędne szkolenia, kursy a także możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w innych formach,
 • możliwość poznania ekspertów z obszaru najnowszych technologii,
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników,
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych,
 • stabilne zatrudnienie,
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty (sporządzone w języku polskim):

 • CV,
 • list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 7 grudnia 2022 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl lub pisząc na adres rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.