Główny specjalista ds. badawczych – Koordynator GB Zdrowie

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH – KOORDYNATOR GBŁ ZDROWIE

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Adam Dawidziuk

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH – KOORDYNATOR GBŁ ZDROWIE

 

Nr referencyjny: GBZ/5/09/2022/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

 • koordynacja prac badawczych Grupy Badawczej Łukasiewicza Zdrowie;
 • współtworzenie Agendy Badawczej dla Grupy Badawczej Łukasiewicza Zdrowie;
 • opiniowanie dokumentów strategicznych i prawnych w obszarze zdrowia w zakresie prac Grup Badawczych Łukasiewicza;
 • identyfikacja i kontakt z kluczowymi partnerami w obszarze B+R;
 • reprezentacja Grupy Badawczej Łukasiewicz na zewnątrz.

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe i min. 3-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym wymagany udział w realizacji projektów badawczych;
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem (np. na stanowisku/w roli kierownika projektu lub kierownika komórki organizacyjnej);
 • doświadczenie zawodowe i/lub naukowe w obszarze zagadnień związanych ze zdrowiem;
 • wysokie umiejętności analityczne;
 • umiejętność myślenia strategicznego;
 • znajomość języka angielskiego min. poziom B2/C1;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • bardzo dobra organizację pracy własnej, wysoko rozwinięta komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • umiejętność realizowania wielu zadań i projektów jednocześnie.

 

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej,
 • możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego,
 • niezbędne szkolenia, kursy a także możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w innych formach,
 • możliwość poznania ekspertów z obszaru najnowszych technologii,
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników,
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych,
 • stabilne zatrudnienie,
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty (sporządzone w języku polskim):

 • CV,
 • list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 28 września 2022 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl lub pisząc na adres mailowy rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.