Specjalista ds. obsługi sekretariatu

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU

został zakończony wyborem kandydatki.

Wybrana kandydatka: Kamila Majewska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU

 

Nr referencyjny DAO/1/09/2022/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

 • bieżąca obsługa sekretariatu Instytutu,
 • zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą, prowadzenie rejestrów dokumentów obowiązujących w Instytucie – obsługa kancelaryjna,
 • organizacja wizyt gości oraz ich przyjmowanie,
 • udział w wybranych spotkaniach i przygotowywanie sprawozdań z ich przebiegu,
 • rezerwacja sal konferencyjnych,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu,
 • dbanie o prawidłowy przepływ informacji w Instytucie,
 • współpraca z sekretarzem Rady Instytutu przy organizacji posiedzeń i prac Rady,
 • monitorowanie stanu zaopatrzenia biura, zamawianie artykułów biurowych oraz spożywczych.

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe albo wykształcenie średnie i 2-letnie doświadczenie zawodowe albo wykształcenie średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe,
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi biura, obsługi sekretariatu lub koordynowania czynności kancelaryjnych,
 • wysokie umiejętność planowania i zdolności organizacyjne,
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,
 • terminowość i dokładność,
 • zaangażowanie,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz obsługi poczty elektronicznej,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B2,
 • atutem będzie doświadczenie zawodowe w instytucjach administracji publicznej.

 

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej,
 • możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego,
 • niezbędne szkolenia, kursy a także możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w innych formach,
 • możliwość poznania ekspertów z obszaru najnowszych technologii,
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników,
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych,
 • stabilne zatrudnienie,
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty (sporządzone w języku polskim):

 • CV,
 • list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 7 października 2022 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl lub pisząc na adres rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.