Główny Specjalista – Kierownik projektu

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA - KIEROWNIK PROJEKTU

został zakończony wyborem kandydatki.

Wybrana kandydatka: Katarzyna Iwińska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

GŁÓWNY SPECJALISTA - KIEROWNIK PROJEKTU

 

Nr referencyjny DWB/2/07/2022/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

 1. realizacja zadań projektu zgodnie z zapisami wniosku i umowy o dofinansowanie.
 2. zarządzanie zespołem projektowym i koordynacja projektu, w tym:
  1. zbudowanie zespołu projektowego,
  2. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów oraz współpraca z partnerami projektu, Instytutami Łukasiewicza, podwykonawcami,
  3. koordynacja strategii komunikowania projektu, promocji i upowszechniania,
  4. koordynacja modułów badawczych projektu,
  5. nadzór nad pracą personelu projektu oraz sprawozdawczością projektu
  6. monitoring rezultatów,
  7. organizacja i odbiór produktów projektu i zapewnienie przekazania praw autorskich,
  8. bieżąca współpraca z osobami zatrudnionymi w ramach projektu, zespołem instytutu, interesariuszami projektu.
 3. nadzór nad jakością działań i produktów w projekcie.
 4. analiza możliwości wystąpienia ryzyka w projekcie.
 5. nadzór finansowy nad budżetem projektu i poszczególnymi działaniami realizowanymi przez zleceniobiorców w ramach projektu, w tym nad podzlecaniem zadań.

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie i 3-letnie doświadczenie zawodowe; dodatkowym atutem będzie tytuł naukowy doktora z zakresu nauk społecznych/humanistycznych,
 • doświadczenie w koordynowaniu krajowych projektów badawczych dotyczących transformacji energetycznej i dekarbonizacji a także realizacji projektów badawczych na styku technologii i społeczeństwa,
 • umiejętność organizacji oraz planowania pracy, odpowiedzialność, rzetelność i terminowość w wykonywaniu zadań,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów i budowania relacji,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w koordynowaniu międzynarodowych projektów badawczych a także doświadczenie akademickie udokumentowane publikacjami naukowymi i udziałem w konferencjach naukowych.

 

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej,
 • możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego,
 • niezbędne szkolenia, kursy a także możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w innych formach,
 • możliwość poznania ekspertów z obszaru najnowszych technologii,
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników,
 • pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy,
 • hybrydowy tryb pracy (praca zdalna/praca w siedzibie),
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych,
 • stabilne zatrudnienie,
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty (sporządzone w języku polskim):

 • CV,
 • list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 31 lipca 2022 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”Orgmasz”.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl lub pisząc na adres rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.