Starszy specjalista ds. księgowych

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

STARSZY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWYCH

został zakończony wyborem kandydatki.

Wybrana kandydatka: Agnieszka Żabicka

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

STARSZY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWYCH

 

 

Nr referencyjny DK/3/06/2022/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

 • dekretacja i wprowadzanie (księgowanie) dokumentów księgowych do systemu FK i rejestrów VAT,
 • wprowadzanie (księgowanie) wyciągów bankowych do systemu FK,
 • analiza i uzgadnianie rozrachunków, w szczególności z tytułu płac, z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi,
 • przygotowanie wezwań do potwierdzenia sald należności,
 • przygotowanie i potwierdzanie wezwań do uzgodnienia sald zobowiązań,
 • zastępowanie Głównego Księgowego w zakresie weryfikacji i wysyłania uzgodnionych danych określonych w aktualnych przepisach podatkowych do MF w postaci  Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK),
 • kontrola i weryfikacja ewidencji kosztów (zamknięcia grupy kosztów) przed zamknięciem okresu sprawozdawczego (miesięcznie i rocznie),
 • współudział przy inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień bilansowy,
 • współudział w ewidencji majątku: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, aparatura, środki trwałe w budowie (inwestycje budowlane),
 • przygotowanie danych księgowych do rozliczenia inwentaryzacji (dekretacja, księgowanie, analiza dokumentów),
 • przygotowanie archiwizacji dokumentów księgowych zgodnie z wewnętrznymi procedurami.

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: rachunkowość i finanse,
 • minimum roczne praktyczne doświadczenie zawodowe na oferowanym stanowisku lub podobnym obejmującym zakres ww. zadań,
 • znajomość polskich zasad rachunkowości i przepisów podatkowych,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz obsługi poczty elektronicznej,
 • rozwinięte zdolności analizy i syntezy, w tym umiejętność interpretacji faktów/liczb i formułowania konkluzji,
 • znajomość systemów księgowych – mile widziana znajomość systemu Enova
 • atutem będzie doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • analizowanie danych i wyciąganie wniosków, współpraca, rozumienie celów i dążenie do ich realizacji, asertywność i sprawczość, szacunek do innych, skrupulatność, rzetelność, świadoma organizacja czasu pracy,
 • wysokie umiejętności analityczne i komunikacyjne, samodzielność w pracy,
 • umiejętność pracy w zespole i chęć dzielenia się wiedzą,
 • umiejętności planowania,
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.

 

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej,
 • możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego,
 • niezbędne szkolenia, kursy a także możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w innych formach,
 • możliwość poznania ekspertów z obszaru najnowszych technologii,
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników,
 • pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy,
 • hybrydowy tryb pracy (praca zdalna/praca w siedzibie),
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych,
 • stabilne zatrudnienie,
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty (sporządzone w języku polskim):

 • CV,
 • list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 10 lipca 2022 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”Orgmasz”.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl lub pisząc na adres rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.