Specjalista ds. rozliczania finansowego projektów

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

SPECJALISTA DS. ROZLICZANIA FINANSOWEGO PROJEKTÓW

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Jacek Kornacki

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

SPECJALISTA DS. ROZLICZANIA FINANSOWEGO PROJEKTÓW

 

 

Nr referencyjny DF/2/06/2022/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

 • weryfikacja dokumentów finansowych pod kątem zgodności z wytycznymi kwalifikowalności wydatków w ramach projektów,
 • analiza czasu pracy w projektach pod kątem zaksięgowania roboczogodzin,
 • współpraca z Działem Księgowości w zakresie kontroli księgowań oraz rozrachunków,
 • współpraca z Kierownikami Projektów w celu planowania i wyjaśnienia odchyleń w budżecie,
 • współpraca zewnętrzna z podmiotami finansującymi projekty m. in. ministerstwa, NCBiR, KE,
 • sporządzanie bilansu kont przypisanych do projektów,
 • sporządzanie raportów projektowych.

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe, wykształcenie średnie i 2-letnie doświadczenie zawodowe albo wykształcenie średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe,
 • doświadczenie w rozliczaniu finansowym Projektów Unijnych (krajowych i międzynarodowych) jako samodzielny specjalista z kilkuletnim doświadczeniem,
 • praktyczna znajomość na minimum dobrym poziomie MS Excel, MS Power Point,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B (codzienne używanie w mowie i w piśmie m.in. przy projektach Horyzont Europa),
 • atutem będzie doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • analizowanie danych i wyciąganie wniosków, współpraca, rozumienie celów i dążenie do ich realizacji, asertywność i sprawczość, szacunek do innych, skrupulatność, rzetelność, świadoma organizacja czasu pracy,
 • wysokie umiejętności analityczne i komunikacyjne, samodzielność w pracy,
 • umiejętność pracy w zespole i chęć dzielenia się wiedzą,
 • umiejętności planowania,
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.

 

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej,
 • możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego,
 • niezbędne szkolenia, kursy a także możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w innych formach,
 • możliwość poznania ekspertów z obszaru najnowszych technologii,
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników,
 • pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy,
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych,
 • stabilne zatrudnienie,
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty (sporządzone w języku polskim):

 • CV,
 • list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 10 lipca 2022 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”Orgmasz”.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl lub pisząc na adres rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.