Główny specjalista ds. organizacyjnych – koordynator

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ORGANIZACYJNYCH - KOORDYNATOR

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Łukasz Pleban

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ORGANIZACYJNYCH - KOORDYNATOR

 

Nr referencyjny DAO/11/05/2022/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

 • koordynowanie procesu przygotowywania i zawierania umów,
 • koordynowanie procesu zakupów do 130000 zł netto,
 • koordynowanie procesu związanego z opracowywaniem i wydawaniem aktów wewnętrznych,
 • opracowywanie wewnętrznych regulaminów,
 • koordynowanie procesu wdrażania elektronicznego sytemu zarządzania dokumentacją EZD PUW,
 • monitorowanie i raportowanie operacyjne postępów prac w ramach koordynowanych procesów,
 • współpraca z pracownikami Instytutu w zakresie prowadzonych procesów,
 • koordynowanie współpracy z wykonawcami zewnętrznymi, obsługa prawna, RODO.

 

Oczekiwania

 • wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: prawo, administracja,
 • minimum 3-letnie praktyczne doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • mile widziane doświadczenie przy realizacji zamówień publicznych,
 • mile widziane doświadczenie przy wdrożeniu elektronicznego sytemu zarządzania dokumentacją,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office 365 oraz obsługi poczty elektronicznej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • samodzielność i odpowiedzialność,
 • wysokie umiejętności planowania i zdolności organizacyjne,
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,
 • wysoko rozwinięte kompetencje miękkie: komunikatywność, elastyczność, oraz dynamika w działaniu,
 • terminowość i dokładność,
 • entuzjazm i zaangażowanie.

 

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej,
 • możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego,
 • niezbędne szkolenia, kursy a także możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w innych formach,
 • możliwość poznania ekspertów z obszaru najnowszych technologii,
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników,
 • pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy,
 • hybrydowy tryb pracy (praca zdalna/praca w siedzibie),
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych,
 • stabilne zatrudnienie,
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty (sporządzone w języku polskim):

 • CV,
 • list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 14 czerwca 2022 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”Orgmasz”.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl lub pisząc na adres rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.