Główny specjalista ds. controllingu

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. CONTROLLINGU

został zakończony wyborem kandydatki.

Wybrana kandydatka: Maria Chowaniec

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. CONTROLLINGU

 

Nr referencyjny DF/8/05/2022/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

 • udział w opracowywaniu budżetów dla poszczególnych projektów i kosztów ogólnych Instytutu,
 • bieżące monitorowanie wykonania finansowego budżetów, analiza i opis odchyleń,
 • przygotowywanie informacji miesięcznych o realizacji budżetów,
 • przygotowywanie kwartalnych sprawozdań i sprawozdania rocznego z realizacji budżetu Instytutu, a także udział w opracowywaniu kwartalnych sprawozdań Instytutu,
 • monitorowanie i analiza wykonania planów rocznych Instytutu w tym, rachunku wyników, bilansu oraz analiza wskaźnikowa,
 • przygotowywanie doraźnych raportów o wynikach działalności Instytutu i realizacji budżetów,
 • udział w przygotowaniu sprawozdania z działalności Instytutu, sprawozdania z subwencji,
 • weryfikacja dekretacji dokumentów księgowych i poprawnego ich ujęcia na potrzeby zarządcze,
 • udział w przygotowaniu materiałów na potrzeby rozliczeń poszczególnych projektów,
 • tworzenie raportów na potrzeby analizy kosztów (osobowych, marketingowych i pozostałych kosztów organizacji),
 • współpraca z działem księgowości, kontrola księgowań oraz rozrachunków,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Instytutu w zakresie zadań własnych,
 • udział przy realizowanych projektach w obszarze dotyczącym zagadnień z obszaru finansowego,
 • wdrażanie nowych rozwiązań i narzędzi controllingowych w celu optymalizacji i automatyzacji procesów,
 • udział w opracowywaniu wewnętrznych regulaminów i procedur z zakresu działu finansów,
 • wsparcie w zakresie implementacji i rozwoju narzędzi controllingowych oraz optymalizacji procesów i procedur wewnątrz organizacji.

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: ekonomia (finanse/rachunkowość),
 • doświadczenie w obszarze controllingu (planowanie finansowe, budżetowanie, sprawozdawczość, analiza kosztów),
 • umiejętność sporządzania raportów i analiz,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel, PowerPoint),
 • znajomość modułów FK w jednym z systemów klasy ERP oraz mile wiedziana znajomość aplikacji Asana,
 • doskonała znajomość zagadnień finansowych i ekonomicznych,
 • wiedza w zakresie funkcjonowania instytutów badawczo-rozwojowych pod względem prawnym,
 • atutem będzie doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • wysokie umiejętności analityczne i komunikacyjne, samodzielność w pracy,
 • umiejętność pracy w zespole i chęć dzielenia się wiedzą,
 • wysokie umiejętności planowania i zdolności organizacyjne,
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.
 • terminowość i dokładność, wnikliwość i dociekliwość,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego.

 

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej,
 • możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego,
 • niezbędne szkolenia, kursy a także możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w innych formach,
 • możliwość poznania ekspertów z obszaru najnowszych technologii,
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników,
 • pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy,
 • hybrydowy tryb pracy (praca zdalna/praca w siedzibie),
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych,
 • stabilne zatrudnienie,
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty (sporządzone w języku polskim):

 • CV,
 • list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 2 czerwca 2022 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”Orgmasz”.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl lub pisząc na adres rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.