LIDER OBSZARU – KIEROWNIK DZIAŁU HR

WYNIKI NABORU

W wyniku konkursu na stanowisko:

Lider obszaru – Kierownik Działu HR

nie wyłoniono kandydata/kandydatki.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

Lider obszaru – Kierownik Działu HR

 

Nr referencyjny HR/1/04/2022/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

 • opracowanie i realizacja polityki personalnej w oparciu o przyjętą przez Dyrektora Instytutu politykę w tym zakresie,
 • wdrożenie kultury organizacyjnej Instytutu opartej o wartości oraz wspieranie integracji i prawidłowych relacji pracowniczych,
 • nadzór nad prawidłową komunikacją wewnętrzną w Instytucie,
 • zarządzanie procesem rekrutacji i selekcji pracowników,
 • opracowanie i wdrożenie systemu okresowych ocen pracowników,
 • nadzór nas tworzeniem planów szkoleń i planów rozwoju zawodowego pracowników,
 • opracowanie i wdrożenie efektywnych systemów motywacyjnych oraz systemu wynagrodzeń,
 • nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • nadzór nad prowadzeniem spraw socjalnych,
 • opracowywanie wewnętrznych regulaminów i procedur,
 • zarządzanie zespołem.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: psychologia, socjologia, zarządzanie,
 • mile widziane studia podyplomowe w zakresie w prawa pracy oraz  zarządzania,
 • mile widziane certyfikaty w zakresie badania predyspozycji kandydatów do pracy,
 • minimum 5-letnie praktyczne doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania nowoczesnych narzędzi i procesów HR w organizacjach, w tym w szczególności: opisów stanowisk, rekrutacji i selekcji, onboardingu, ocen pracowniczych, budowania efektywnych systemów wynagrodzeń (w tym wartościowanie pracy), rozwoju pracowników i ścieżek karier,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem HR,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacji i selekcji pracowników na stanowiska eksperckie i technologiczne,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń/warsztatów dotyczących kompetencji menedżerskich oraz efektywności zawodowej,
 • praktyczna znajomość zarządzania projektami HR,
 • doskonała wiedza w zakresie zarządzania obszarem HR, analityki HR oraz budowania kultur organizacyjnych opartych o wartości,
 • doskonała znajomość przepisów prawa pracy oraz tworzenia wewnętrznych aktów prawnych w tym zakresie,
 • wiedza w zakresie prawnego funkcjonowania instytutów badawczych,
 • atutem będzie doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • samodzielność i odpowiedzialność,
 • wysokie umiejętność planowania i zdolności organizacyjne,
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,
 • terminowość i dokładność,
 • entuzjazm i zaangażowanie,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz obsługi poczty elektronicznej.

 

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej,
 • możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego,
 • możliwość poznania ekspertów z obszaru najnowszych technologii,
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników,
 • pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy,
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych,
 • stabilne zatrudnienie,
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV w języku polskim,
 • list motywacyjny.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 22 kwietnia 2022 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl lub pisząc na adres mailowy rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.