GŁÓWNY SPECJALISTA DS. RELACJI Z PARTNERAMI STRATEGICZNYMI

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. RELACJI Z PARTNERAMI STRATEGICZNYMI

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Marcin Błachut

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

Główny specjalista ds. relacji z partnerami strategicznymi

Nr referencyjny DRPS/2/03/2022/AB

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wsparcie całej Sieci Badawczej Łukasiewicz (Centrum Łukasiewicz oraz Instytutów badawczych) w procesie komercjalizacji wiedzy i technologii poprzez budowanie długotrwałych relacji i świadomości w biznesie w zakresie tworzenia możliwości wspólnego rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw w obszarze Czysta i Inteligenta Mobilność.

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Konsultowanie strategii Centrum Łukasiewicz i Centrum Oceny Technologii w zakresie potrzeb i potencjału rynkowego w obszarach działania Sieci Badawczej Łukasiewicz.
 • Rozwijanie sieci kontaktów między Siecią Badawczą Łukasiewicz i biznesu oraz utrzymywanie relacji w celu wymiany informacji uwzględniających bieżące zapotrzebowanie na innowacyjne / technologiczne rozwiązania ze strony biznesu.
 • Budowanie świadomości i zaufania biznesu do świata nauki (sprawczości, celowości, dynamiki działania) oraz umożliwianie identyfikowania potencjału do współpracy.
 • Identyfikacja i ustalanie priorytetów potrzeb biznesu oraz budowanie dedykowanej oferty dla biznesu.
 • Ocenianie potencjału komercyjnego badań/ zasobów na podstawie informacji uzyskanych bezpośrednio od Instytutów, koordynatorów Grup Badawczych Łukasiewicza.
 • Utrzymywanie stałego kontaktu ze z koordynatorami Grup Badawczych Łukasiewicza w celu budowania oferty komercjalizacji.
 • Budowanie relacji i współpracy z osobami oraz zespołami odpowiedzialnymi za komercjalizację w Instytutach oraz wspieranie ich w poszerzaniu wiedzy w zakresie funkcjonowania i potrzeb biznesu.
 • Antycypowanie trendów technologicznych, rynkowych i kapitałowych.
 • Monitorowanie jakości obsługi klienta i współpraca z koordynatorami Grup Badawczych Łukasiewicza w tworzeniu i realizacji działań naprawczych.
 • Współudział w budowaniu strategii sprzedaży.
 • Budowanie oferty na podstawie informacji dostępnej w Instytucie.
 • Korzystanie z zasobów wiedzy Sieci Badawczej Łukasiewicz i współpraca przy formułowaniu strategii sprzedaży.
 • Zarządzanie potencjałem klientów do komercjalizacji oraz ustalanie priorytetów.
 • Egzekucja i rozliczenie sprzedaży.
 • Uczestnictwo i współpraca z Centrum Łukasiewicza przy targach i konferencjach.


Oczekiwania

 • Wykształcenie wyższe.
 • Min. 3 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w branży Inteligenta i Czysta Mobilność,
 • Ugruntowane doświadczenie sprzedażowe z wykorzystaniem w różnych kanałów sprzedaży.
 • Posiadanie praktycznej wiedzy z obszaru Inteligentna i Czysta Mobilność.
 • Posiadanie dużego kapitału relacyjnego w branży(ach) w odniesieniu do obszaru Czysta Mobilność i potencjału szybkiego budowania takiego kapitału.
 • Znajomość przepisów i regulacji w obsługiwanej branży.
 • Bardzo wysoko rozwinięte umiejętności nawiązywania, budowania i podtrzymywania relacji osobistych.
 • Silne nastawienie na realizację celów i wyniki sprzedaży.
 • Wysokie umiejętności prezentacyjne i negocjacyjne.
 • Umiejętność argumentowania i prowadzenia dyskursu.
 • Zainteresowanie i doskonała wiedza technologiczna na poziomie ogólnym.
 • Ciekawość i chęć zdobywania nowych kompetencji.
 • Umiejętność przeprowadzania wywiadów, szukania rzeczywistych potrzeb u klienta oraz kreowania optymalnych rozwiązań dla Sieci Badawczej Łukasiewicz.
 • Zdolność do analizy oraz synergii różnych i dużej ilości aspektów.
 • Duża dyspozycyjność i mobilność.
 • Mile widziana znajomość angielskiego na poziomie C1/C2.Oferujemy
 • Pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej;
 • Możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego;
 • Możliwość poznania ekspertów z obszaru najnowszych technologii;
 • Przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników;
 • Pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy;
 • Opiekę medyczną oraz grupowe ubezpieczenie na życie;
 • Stabilne zatrudnienie;
 • Umowę o pracę;
 • Niezbędne narzędzia pracy;


Wymagane dokumenty:

 • CV w języku polskim.
 • List motywacyjny.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 31 marca  2022 roku, poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk 

Aplikuj

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl lub na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl