Polki i Polacy pozytywnie oceniają organizację Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19

Raport z badań : Sukces czy porażka? Społeczna ewaluacja Narodowego Programu Szczepień przeciwko CPVID-19

 

Ponad 90% badanych ocenia organizację programu szczepień raczej bądź zdecydowanie dobrze. Większość nie zadeklarowała ani wystąpienia skutków ubocznych (58,1%), ani obaw związanych z przyjęciem szczepionki (51,9%). Wśród najczęściej występujących działań niepożądanych respondenci wskazali gorączkę, ból ręki oraz objawy przeziębienia. Blisko 80% osób deklarujących występowanie skutków ubocznych oceniła, że bądź nie wpłynęły one na życie prywatne bądź wykonywaną pracę, bądź wpłynęły w małym stopniu. Osoby zaszczepione pozytywnie oceniły również różne etapy przebiegu szczepień – czas oczekiwania na szczepienie, łatwość dotarcia do punktu szczepień, jakość informacji uzyskanych od personelu medycznego, a także kwalifikację lekarską.

Większość badanych pozytywnie ocenia również kampanię promującą szczepienia przeciwko COVID-19, chociaż w różnym stopniu osoby zaszczepione i niezaszczepione. Blisko 74% zaszczepionych respondentów raczej bądź zdecydowanie dobrze oceniają kampanię. W grupie osób zaszczepionych odsetek ten wyniósł 51,6%.

Dla osób zaszczepionych o przyjęciu szczepionki decydowały najczęściej trzy czynniki: własne zdrowie, zdrowie najbliższych i chęć powrotu do normalnego życia. Z kolei wśród osób deklarujących się jako niezaszczepione jako przyczyny nieprzyjęcia szczepionki wskazywano najczęściej skutki uboczne, przekonanie o braku skuteczności szczepionki oraz fakt przechorowania.

Badanie na reprezentatywnej grupie respondentów przeprowadzono w ramach realizowanego w Łukasiewicz-Centrum Oceny Technologii projektu „Ewaluacja programu szczepień przeciwko COVID-19. Perspektywa oceny technologii”. Projekt finansowany jest ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i realizowany jest we współpracy z Austriacką Akademią Nauk.