SPECJALISTA DS. ANALIZ FINANSOWYCH

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

SPECJALISTA DS. ANALIZ FINANSOWYCH

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Milena Janczewska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalista ds. analiz finansowych
nr referencyjny DF/AF/11/2021


Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie analiz ekonomiczno-finansowych w oparciu o dostępne dane;
 • Bieżąca analiza finansowa, przygotowywanie zestawień finansowych, weryfikacja prawidłowości danych;
 • Przygotowywanie narzędzi pomocnych do analizy danych;
 • Przygotowywanie prezentacji danych w formie wizualizacji, wykresów, przygotowywanie raportów z obszaru działalności departamentu;
 • Controlling finansowy – planowanie, monitorowanie i kontrolowanie prawidłowości danych finansowych;
 • Udział we współtworzeniu i rozwój najlepszych praktyk i standardów w obszarze finansowania, analizy, strategii i zarządzania operacyjnego;
 • Udział w procesach finansowania działalności bieżącej i prac B+R, przygotowywanie, porównywanie i weryfikacja danych finansowych na potrzeby tych procesów;
 • Udział w procesie optymalizacji i redukcji kosztów;

 

Oczekiwania

 • Wykształcenie wyższe w obszarze finansów i rachunkowości lub pokrewne,
 • Min. roczne doświadczenie w obszarze kontrolingu finansowego lub analiz finansowych;
 • Wiedza w zakresie prawnego funkcjonowania instytutów badawczych;
 • Atutem będzie doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
 • Samodzielność i odpowiedzialność;
 • Wysokie umiejętność planowania i zdolności organizacyjne;
 • Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów;
 • Terminowość i dokładność;
 • Rozwinięte zdolności analizy i syntezy: umiejętność interpretacji faktów / liczb i formułowania konkluzji;
 • Entuzjazm i zaangażowanie;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz obsługi poczty elektronicznej;

 

Oferujemy:

 • Pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej;
 • Możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego;
 • Możliwość poznania ekspertów z obszaru najnowszych technologii;
 • Przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników;
 • Pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy;
 • Opiekę medyczną oraz grupowe ubezpieczenie na życie;
 • Stabilne zatrudnienie;
 • Umowę o pracę;
 • Niezbędne narzędzia pracy;

 

Wymagane dokumenty:

 • CV w języku polskim.
 • List motywacyjny.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 20 listopada 2021 roku, poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk 

Aplikuj

 Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl lub na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl