STARSZY SPECJALISTA DS. OBSŁUGI PROJEKTÓW I RAPORTOWANIA

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

STARSZY SPECJALISTA DS. OBSŁUGI PROJEKTÓW I RAPORTOWANIA

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Anna Wieczorek

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

ogłasza konkurs na stanowisko:

Starszy specjalista ds. obsługi projektów i raportowania

nr referencyjny DWB/SS/05/2021

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

Przykładowy zakres obowiązków:

 • wsparcie pracowników i kadry kierowniczej COT szczególności w zakresie:
  - obiegu dokumentów;
  - raportowania i sprawozdawczości;
  - współpracy przy przygotowywaniu wniosków projektowych;
 • bieżąca współpraca z działem finansowym w zakresie rozliczania projektów oraz działalności COT;
 • obsługi umów projektowych, w tym aneksowanie, uzupełnianie, sprawozdawczość z realizacji, itp.;
 • aktywne wsparcie w tworzeniu konsorcjów badawczych;
 • zaangażowanie w procedury wyłaniania podwykonawców – zgodnie z zapisami ustawy o zamówieniach publicznych;
 • udział w pracach ad hoc;

Wymagania

 • wykształcenie wyższe;
 • min. 3 letnie doświadczenie  zawodowe na podobnym stanowisku lub zakresie zadań;
 • mile widziana znajomość przepisów prawnych dotyczących funduszy unijnych, zamówień publicznych, procedur aplikacyjnych i rozliczania dotacji, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań;
 • biegła znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel;
 • swoboda w formułowaniu i redagowaniu wypowiedzi pisemnych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B2

Oferujemy

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej;
 • pracę w najwyższych standardach zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi;
 • współpracę z bezpośrednim przełożonym opartą na samodzielności i zarządzaniu przez cele;
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników;
 • pracę w trybie hybrydowym (biuro / praca zdalna);
 • możliwość zakupu pakietu opieki medycznej i grupowego ubezpieczenia na życie w preferencyjnej cenie;
 • stabilne zatrudnienie oparte o umowę o pracę;
 • pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy;
 • niezbędne narzędzia pracy;

Wymagane dokumenty

 • CV w języku polskim;
 • list motywacyjny;

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 14.06.2021 poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl .