GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH (GRUPA BADAWCZA TRANSFORMACJA CYFROWA)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Główny specjalista ds. badawczych
w Grupie Badawczej Transformacja Cyfrowa

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Karol Dobrzyniecki

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.