Oferta pracy: Lider obszaru – Kierownik Działu Administracyjno-Organizacyjnego (Status: zakończony)

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Lider obszaru – Kierownik Działu Administracyjno-Organizacyjnego
nr referencyjny DAO/LO/07/2020

 

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Lider obszaru – Kierownik Działu Administracyjno-Organizacyjnego

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Jolanta Rzęsista

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

-----------------------------------------------------------------------

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

 • nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomością, w tym prowadzenie inwestycji remontowych i konserwacji budynku oraz zapewnienie zaopatrzenia, ochrony budynku oraz obsługi technicznej;
 • zapewnienie utrzymania porządku w budynku i na terenie Instytutu;
 • sporządzanie deklaracji dotyczących: podatku od nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu i gospodarki odpadami;
 • nadzór nad gospodarowaniem majątkiem Instytutu w zakresie środków trwałych oraz ruchomych składników majątku;
 • nadzór nad zapewnianiem właściwego funkcjonowania archiwum Instytutu;
 • nadzór nad obsługą administracyjno-techniczna konferencji, seminariów i innych spotkań organizowanych w Instytucie;
 • nadzór nad prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz postępowań związanych z dokonywaniem zakupów bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych;
 • nadzór nad prawidłowym przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonanie zakupu towarów i usług na potrzeby Instytutu;
 • utrzymywanie kontaktów z właściwymi organami kontrolnymi w zakresie spraw związanych z prowadzeniem zamówień publicznych w Instytucie;
 • nadzór nad prawidłową organizacją i obsługa wyjazdów krajowych i zagranicznych w zakresie przelotów, zakwaterowania i ubezpieczeń;
 • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem rejestru wniosków oraz umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi;
 • nadzór nad prawidłowym przechowywaniem materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, zabezpieczenie jej, prowadzenie jej ewidencji oraz zgodnie z przepisami udostępnianie akt;
 • nadzór nad prawidłowym zapewnieniem obsługi w zakresie informatycznym i teleinformatycznym;
 • nadzór nad zapewnienie ciągłości pracy Sekretariatu Dyrektora Instytutu;

 

 Oczekiwania

 

 • Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: prawo, zarządzanie;
 • Minimum 5-letnie praktyczne doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania działem administracyjno-organizacyjnym w administracji publicznej obejmującym obszary tj. administracji, zamówień publicznych, zarządzania nieruchomością, IT;
 • Doświadczenie w zarządzaniu nieruchomością oraz wynajmem pomieszczeń biurowych
 • Praktyczna wiedza w zakresie zarządzania obszarem administracji, nieruchomościami, archiwizacją dokumentów;
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem;
 • Doskonała znajomość przepisów obowiązujących w obszarze zamówień publicznych;
 • Atutem będzie doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
 • Samodzielność i odpowiedzialność;
 • Wysokie umiejętność planowania i zdolności organizacyjne;
 • Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów;
 • Terminowość i dokładność;
 • Entuzjazm i zaangażowanie;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz obsługi poczty elektronicznej;

 

 Oferujemy 

 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego.
 • Stabilne zatrudnienie.
 • Umowę o pracę.
 • Niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 24 lipca 2020 roku, na adres e-mail rekrutacja@orgmasz.pl  podając w tytule wiadomość numer referencyjny.

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@orgmasz.pl .