Technologie medyczne

Koncentrujemy się na wdrażaniu nowych technologii medycznych, łącząc wielodyscyplinarne podejście obejmujące badania:

  • społeczne,
  • psychologiczne,
  • etyczne,
  • epidemiologiczne,
  • ekonomiczne

Specjalizujemy się w analizie procesu wdrażania innowacji w systemie ochrony zdrowia. Szczególny nacisk kładziemy na społeczne uwarunkowania profilaktyki, w tym edukacji zdrowotnej i polityki zdrowotnej między innymi w kontekście szczepień.  Nasze badania mają na celu ustawiczny rozwój tej gałęzi przemysłu z uwzględnieniem potrzeb grup docelowych. Badamy wpływ pacjentów i społeczności na proces wdrażania technologii, analizując ich uczestnictwo w decyzjach dotyczących nowych rozwiązań medycznych.

Działamy metodycznie, dlatego w ramach programu badamy wpływ nowych technologii na zdrowie publiczne, ewaluując programy zdrowotne i ich wpływ na populacje. Istotnym elementem jest analiza dostępności nowych technologii w różnych grupach społecznych, a także skutki wdrażania technologii medycznych i telemedycyny na jakość opieki zdrowotnej.

Badamy uwarunkowania społeczno-kulturowego sceptycyzmu szczepionkowego, by w efektywniejszy sposób zarządzać społeczną percepcją ryzyka związanego ze szczepieniami.

Główne cele naszych działań:

Analizy postaw społecznych – Badamy, jak różne grupy społeczne postrzegają ryzyko związane ze szczepieniami, co pozwala na lepsze zrozumienie przyczyn lęku przed szczepionkami i pomaga w opracowaniu skuteczniejszych strategii komunikacji.

Ocenę efektywności strategii zarządzania – Wyniki naszych badań dostarczają cennych informacji, które mogą być wykorzystane przez decydentów w sektorze zdrowia publicznego i przedstawicieli biznesu do tworzenia bardziej celowanych i efektywnych strategii zarządzania ryzykiem i komunikacji zdrowotnej.

Tworzenie strategii zapobiegania kryzysom zdrowotnym – Poprzez lepsze zrozumienie społecznych postaw wobec ryzyka związanego ze szczepieniami, instytucje i firmy mogą lepiej przewidywać i zarządzać potencjalnymi kryzysami zdrowotnymi, minimalizując negatywne skutki dla zdrowia publicznego i stabilności biznesowej.

Ewaluacja szczepień

Ewaluacja szczepień