Suwerenność technologiczna

Działamy na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa narodowego i suwerenności technologicznej Polski i Europy poprzez kształtowanie przyszłości polskiej technologii i obronności zwiększenie bezpieczeństwa narodowego, a także promowanie postępu technologicznego i innowacyjności, co jest kluczowe dla długoterminowej stabilności i dobrobytu Polski.

 

Realizujemy cele polityki Komisji Europejskiej w zakresie wzmacniania europejskiego potencjału innowacyjnego i technologicznego. Dążymy do implementacji i opracowania metodyki badania poziomu europejskiej suwerenności technologicznej w obszarze bezpieczeństwa energetycznego (technologii wodorowych i SMR). Naszymi celami są wzmocnienie krajowych i europejskich polityk rozwojowych w zakresie rozwoju innowacji na rzecz dążenia do strategicznej autonomii oraz kształtowanie narodowego systemu innowacji (NSI) w tym kierunku.

 

W ramach projektu badamy m.in:

  • potencjał krajowych rozwiązań technologicznych,
  • ryzyka związane z uzależnieniem od pozaeuropejskich technologii,
  • strategiczne technologie dla bezpieczeństwa państwa.

Dostarczamy rzetelne raporty, unikatową metodykę i kompetencje oparte o ocenę technologii, tworząc w ten sposób solidne podstawy do promowania polskich interesów biznesowych. A to wszystko w celu pogłębienia wiedzy dotyczącej badaniu suwerenności technologicznej Polski w obszarze technologii wodorowych i atomowych.

Dlaczego wodór jest ważny w rywalizacji mocarstw?

Racja stanu Polski

Racja stanu Polski