Eksperci w projekcie

Dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn

Dyrektor Instytutu Energetyki oraz Dyrektor Centrum Technologii Wodorowych (CTH2) Instytutu Energetyki.
Specjalizuje się w modelowaniu i optymalizacji instalacji z elektrolizerami i ogniwami paliwowymi oraz projektowaniu systemów power-to-X. Kierownik i wykonawca prac w ponad 60 projektach z obszaru technologii wodorowych finansowanych przez KE, NCBR, NCN, MNiSW/MEiN, NFOŚiGW, Europejską Agencję Kosmiczną, DoE i DoS USA oraz bezpośrednio przez przemysł. Autor i współautor kilkudziesięciu ekspertyz, ponad 250 publikacji i wystąpień konferencyjnych, 7 patentów i zgłoszeń patentowych, w większości skomercjalizowanych wynalazków. Dwukrotny stypendysta Komisji Fulbrighta i NAWA. Laureat