Odpowiedzialne innowacje

Wspieramy proces efektywnego wdrażania innowacji technologicznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu odpowiedzialności społecznej i etycznej.

 

Celami naszych działań są:

 • Wsparcie wdrażania innowacji – Nasz priorytet to pomoc w efektywnym wdrożeniu innowacji technologicznych, tak aby mogły one przynieść maksymalne korzyści społeczne i gospodarcze,
 • Zarządzanie procesem innowacyjnym – Koncentrujemy się na strategiach zarządzania innowacjami, aby zapewnić, że nowe technologie są wprowadzane na rynek w sposób skuteczny i zrównoważony,
 • wsparcie partycypacji i zaangażowania społecznego – Promujemy aktywne uczestnictwo społeczności lokalnych i interesariuszy w procesie wdrażania innowacji, co pozwala na lepsze dostosowanie technologii do potrzeb użytkowników,
 • zwiększenie akceptacji społecznej nowych technologii – Dążymy do budowania zaufania i akceptacji wobec nowych technologii poprzez dialog społeczny i edukację,
 • wsparcie równości płci i podejścia inkluzywnego – Zwracamy uwagę na równość płci i inkluzję w procesie wdrażania innowacji, aby zapewnić, że technologie te są dostępne i korzystne dla wszystkich,
 • realizacja idei Żywych Laboratoriów (Living Labs): Wykorzystujemy metodykę Żywych Laboratoriów do testowania i optymalizacji innowacji w realnych warunkach użytkowania.

Dążymy do harmonijnego połączenia innowacyjności z odpowiedzialnością społeczną, koncentrując się na skutecznym wdrażaniu technologii, które będą wspierać zrównoważony rozwój i poprawę jakości życia.

System NLP Analizy Projektów Europejskich

SNAPE  (System NLP Analizy Projektów Europejskich )to nasz zestaw narzędzi pozwalających efektywnie odnajdywać informacje dotyczące programów ramowych Komisji Europejskiej takich jak Horizon Europe.

 

Wykorzystanie AI i NLP wspomaga proces analizy oraz planowania strategii pozyskania finansowania. Dzięki zastosowaniu modeli językowych dostosowanych do wymagań sektora deep-tech, rozwiązanie pomaga w pogłębionej analizie konkursu, m.in. poprzez analizę potencjalnych partnerów konsorcjum.

 

Użytkownik może korzystać z kilku trybów pracy SNAPE, m.in. przeszukiwać semantyczne bazy konkursów używając ID, fraz i zdań (chat-like) lub wprowadzając własne fragmenty tekstu. Wyszukanie przy pomocy większej partii tekstu przygotowanej przez Użytkownika pozwala znaleźć potencjalne finansowanie w mniej oczywistych konkursach.

 

 

SNAPE pozwala wygodniej tworzyć strategie finansowania R&D poprzez analizę dostępnych danych. Może być też dostosowany do konkretnych potrzeb m.in. poprzez wykorzystanie wewnętrznych źródeł informacji organizacji.

Klastry

Dostarczamy profesjonalne usługi, na rzecz podmiotów działających w obszarze klastra, przy wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy, których celem jest rozwiązanie problemu postawionego przez usługobiorcę – podmiot klastra. Świadczenie usług profesjonalnych wymaga przede wszystkim specjalistycznej wiedzy oraz wysokich kwalifikacji popartych zdobytym i udokumentowanym wykształceniem oraz doświadczeniem.

 

Klaster Polskie Technologie Bazaltowe

Wspólnie z Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych koordynujemy prace klastra KPTB. Klaster powstał w listopadzie 2022 r. i obecnie liczy 33 członków (w tym 5 nowych firm, na przyjęcie oczekują 3 kolejne). Utworzony Klaster będzie służył transferowi wiedzy w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań w sektorze technologii bazaltowych oraz kompozytów z ich zastosowaniem.

 

Klaster Rośliny Włókniste

Rozpoczęliśmy proces współtworzenia klastra Rośliny Włókniste (Koordynator Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich). 

W ramach współpracy prowadzimy działalność wspierającą w uzgodnieniu z koordynatorem, gdzie dokonujemy między innymi analizy i realizacji projektów krajowych i międzynarodowych, prowadzimy działania marketingowe i PR-owe a także analizujemy krajowe i międzynarodowe programy inwestycyjno-badawcze . 

Stawiamy także na rozwój dlatego jesteśmy odpowiedzialni za współtworzenie planu działalności Klastra w perspektywie, krótko i długoterminowej.

 

Kontakt : crb@itech.lukasiewicz.gov.pl

Branżowe Punkty Kontaktowe

Wspiera przedsiębiorców i naukowców w ubieganiu się o unijne środki na badania i innowacje w ramach programu ramowego Horyzont Europa.

Zajmujemy się organizowaniem i udziałem w ogólnokrajowych wydarzeniach matchmakingowych, networkingowych i brokerskich, które skierowane są do krajowych i zagranicznych partnerów naukowych i biznesowych.

Zapewniamy pomoc w wyborze i pozyskiwaniu międzynarodowych partnerów do projektów europejskich, organizujemy szkolenia i warsztaty oraz prowadzimy indywidualne konsultacje na etapie przygotowania aplikacji.

Jesteśmy otwarci na wszystkie podmioty zainteresowane ofertą programu ramowego Horyzont Europa. Do udziału w programie zapraszamy:

 • uczelnie,
 • duże przedsiębiorstwa,
 • małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • instytucje publiczne,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytuty,
 • fundacje,
 • organizacje międzynarodowe.