Wodór jest wskazywany jako kluczowy element transformacji energetyczno-klimatycznej oraz jako warunek osiągnięcia zeroemisyjności, które to cele są naszym największym wyzwaniem rozwojowym. 

Głównym celem projektu jest zidentyfikowanie potrzeb z zakresu bezpieczeństwa technologii wodorowych od strony technologicznej, społecznej i komunikacyjnej poprzez przeprowadzenie badań  w tych obszarach i przygotowanie „Strategii bezpieczeństwa technologii wodorowych w Polsce na lata 2022-2030” na rzecz wyłaniającej się polskiej gospodarki wodorowej.

Łukasiewicz – ITECH (do 31.12.2023 ORGMASZ) wychodzi naprzeciw zapisom „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040” i „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej”, którego sygnatariuszem jest Sieć Badawcza Łukasiewicz.