Łukasiewicz – ITECH i yarrl S.A. zawarły Umowę na budowę i komercjalizację aplikacji AISEMA

W czwartek, 13 czerwca 2024 r., została podpisana przez: dr. Grzegorza Malinowskiego – dyrektora Łukasiewicz – ITECH Instytutu Innowacji i Technologii oraz Sławomira Połukorda – prezesa zarządu yarrl S.A. umowa o współpracę, której celem jest zbudowanie i komercjalizacja aplikacji wspierającej przygotowanie wniosków
o dofinansowanie z funduszy unijnych. 

Aplikacja komercyjnie będzie dostępna pod nazwą AISEMA.

Strony Umowy połączył System NLP Analizy Projektów Europejskich (SNAPE), który w postaci proof of concept powstał w Łukasiewicz – ITECH. Zgodnie z założeniami współpracy zadaniem yarrl S.A., spółki doświadczonej w realizacji złożonych systemów informatycznych, było zbudowanie aplikacji działającej produkcyjnie w skali ponad-europejskiej. Produktem tej współpracy jest AISEMA, czyli zestaw wykorzystujących sztuczną inteligencję narzędzi pozwalających efektywnie odnajdywać informacje dotyczące programów ramowych Komisji Europejskiej, takich jak Horyzont Europa. Dzięki zastosowaniu modeli językowych dostosowanych do wymagań sektora deep-tech, rozwiązanie wspiera w doborze konkursów na bazie specyficznych informacji wprowadzanych przez użytkownika oraz pogłębionej ich analizie np. przy wyszukiwaniu i wyborze potencjalnych partnerów konsorcjum.

Informacje o yarrl S.A.
Przez 30 lat nieprzerwanej działalności w Polsce spółki grupy kapitałowej yarrl zrealizowały ponad 200 projektów dla sektorów prywatnego i publicznego.
Na głównym parkiecie GPW Spółka zadebiutowała w 2006 roku. W październiku 2023 roku poprzez połączenie Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oraz pTAG sp. z o.o. powstał yarrl S.A. Grupę kapitałową yarrl stanowią – obok yarrl S.A. – spółki Lockus (usługi contact center) oraz Lockus K2 (usługi organizacji specjalistycznych konferencji i szkoleń).
Klientami grupy kapitałowej yarrl są między innymi takie podmioty jak Ministerstwo Finansów, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Allegro, Evidentiq, InPost, Canal+, BP, Uniqa, Jeronimo Martins, Jysk, Lorenz, LOT, Tauron, PGE. Realizowane przez grupę kapitałową yarrl projekty ułatwiają życie milionom ludzi w Polsce i na świecie. 

Przykładem rozwiązania zmieniającego polską rzeczywistość jest usługa Twój e-PIT, którego yarrl jest współtwórcą.

Kontakt yarrl: Marta Gwardjak, Kierownik Działu Marketingu yarrl S.A., marketing@yarrl.pl

Foto Marta Gwardjak