ITECH – Living Lab

Naszym celem jest pomoc w projektowaniu społecznie odpowiedzialnych innowacji. Wykorzystujemy powstałą w amerykańskim MIT metodologię Żywych Laboratoriów (Living Labs). Żywe Laboratoria to otwarta przestrzeń pracy nad innowacjami, która umożliwia poznanie oczekiwań docelowych odbiorców oraz współtworzenie końcowego produktu.

 

Żywe Laboratoria wykorzystuje się przede wszystkim w dwóch rodzajach procesów. Pierwszym z nich są projekty włączające obywateli w procesy decyzyjne (tzw. Urban Living Labs). Jest to pewna forma konsultacji społecznych z tą różnicą, że obywatele mają prawą współdecydować i współpracować z decydentami politycznymi i ekspertami nad określonymi politykami, regulacjami czy rozwiązaniami, jakie mają zostać wprowadzone w ich społeczności. W drugim przypadku Żywe Laboratoria wykorzystuje się jako platformę dającą możliwość kolektywnego współwytwarzania innowacji technologicznych przez zróżnicowanych interesariuszy (od twórców-inżynierów po odbiorców-obywateli). Za pomocą serii warsztatów angażujących uczestników we wspólnym procesie, Żywe Laboratoria mają za zadanie testować i wypracowywać coraz bardziej optymalne wersje innowacji technologicznych jeszcze przed ich pełnym wdrożeniem.

Poprzez ITECH-Living Lab  wspieramy tworzenie innowacyjnych rozwiązań.

Organizujemy warsztaty, na które zapraszamy firmy, naukowców oraz użytkowników, aby wspólnie pracować nad nowymi technologiami. ITECH-Living Lab ma za zadanie przede wszystkim współtworzyć innowacje społecznie odpowiedzialne, to znaczy dające nie tylko korzyści związane z techniczną użytecznością, ale również realizujące idee obywatelskiej partycypacji czy zrównoważonego rozwoju. Stworzone przez nas żywe laboratorium jest przestrzenią kreowania warunków współpracy między różnymi interesariuszami, które mają przyczynić się do innowacji technologicznych, które  będą cieszyły się społeczną akceptacją.

W naszym podejściu wykorzystujemy przede wszystkim metody Design Thinking oraz podejście User Experience, a także bazujemy na narzędziach wypracowanych w projektach europejskich z zakresu responsible research & innovations. Prowadzony w ramach ITECH- LIVING LAB proces pracy z innowacjami zwykle bazuje na następujących etapach: 1) empatyzacja (zrozumienie perspektywy użytkowników), 2) mapowanie doświadczeń (opracowywanie profili użytkowników docelowych), 3) generowanie pomysłów (warsztaty kreatywne), 4) prototypowanie (tworzenie wstępnych modeli rozwiazań), 5) testowanie (tworzenie wstępnych rozwiązań testy użyteczności). Proces ten dopasowywany jest do danego klienta i jego specyficznych potrzeb. Z każdego procesu zainicjowanego w naszym Żywym Laboratorium tworzony jest raport z opisem przebiegu pracy na wdrożeniem oraz ze wskazaniem konkretnych rekomendacji.

Żywe Laboratoria umożliwiają:

  • poznanie i dopasowanie produktu do potrzeb użytkowników,
  • szybkie prototypowanie i testowanie funkcjonalności nowych produktów,
  • szybkie udoskonalanie istniejących rozwiązań,
  • realizowanie idei odpowiedzialnych innowacji poprzez włączanie różnych perspektyw.

Nasza oferta obejmuje:

  • ilościowe i jakościowe badania społeczne (sondaże opinii, badania focusowe, analizy ewaluacyjne),
  • projektowanie i prowadzenie procesów facylitacji, w tym konsultacji społecznych,
  • wspomaganie działań B+R w zakresie optymalizacji produktów (warsztaty z użytkownikami, testy użyteczności),
  • tworzenie merytorycznych wkładów do wniosków grantowych z zakresu społecznej odpowiedzialności nauki i technologii.