Przeprowadzenie ogólnopolskiego badania sondażowego techniką CAPI dot. postaw wobec transformacji energetycznej” (znak sprawy: 14/03/2024/W/P)

Szanowni Państwo,

informujemy o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z Przeprowadzeniem ogólnopolskiego badania sondażowego techniką CAPI dot. postaw wobec transformacji energetycznej” (znak sprawy: 14/03/2024/W/P)

Postępowanie wraz z dokumentami znajdują się pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/927019