Główny Specjalista – Kierownik Projektu

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA – KIEROWNIK PROJEKTU

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Dariusz Łukaszewski

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

W związku z uruchomieniem projektu naukowego "Innowacyjne Systemy Budownictwa Drewnianego o Wydłużonym Okresie Użytkowania"  w ramach międzynarodowego konkursu „ForestValue2 Call 2023”

 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii

ogłasza konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA – KIEROWNIK PROJEKTU

(Nr referencyjny 4/3/2024/BG)

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Cel istnienia stanowiska:

Prowadzenie projektu z pełnym zaangażowaniem w zakresie koordynacji prowadzonych badań, dbania o promocję i współpracę z partnerami projektu.

W projekcie zajmujemy się rozwijaniem innowacyjnego systemu konstrukcji drewnianych – jest to tematyka ciesząca się coraz większym zainteresowaniem w budownictwie europejskim i doskonale wpisująca się w nurt zrównoważonego rozwoju.

 

Kluczowe zadania realizowane na stanowisku pracy:

 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów oraz współpraca z partnerami projektu (w tym z partnerami międzynarodowymi), Instytutami Łukasiewicza, podwykonawcami,
 • tworzenie strategii działań i transferu wiedzy w projekcie,
 • koordynacja strategii komunikowania projektu, oraz promocji i upowszechniania wyników projektu, w tym stworzenie i prowadzenie strony internetowej projektu,
 • monitoring rezultatów i nadzór nad sprawozdawczością projektu,
 • analiza możliwości wystąpienia ryzyka w projekcie,
 • nadzór finansowy nad budżetem projektu i poszczególnymi działaniami realizowanymi przez zleceniobiorców w ramach projektu, w tym nad podzlecaniem zadań,
 • archiwizacja dokumentacji projektu zgodna z procedurami wewnętrznymi,
 • nadzór nad obiegiem dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych.

 

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora z zakresu nauk ścisłych - technicznych albo społecznych – humanistycznych,
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe,
 • doświadczenie w koordynowaniu krajowych projektów badawczych - dodatkowym atutem będzie doświadczenie w kierowaniu projektami międzynarodowymi lub realizowanymi w konsorcjach międzynarodowych a także w realizacji projektów interdyscyplinarnych, w tym na styku technologii i nauk społecznych,
 • zainteresowanie tematami związanymi z konstrukcjami drewnianymi, zrównoważonym budownictwem, zrównoważonym rozwojem,
 • umiejętność organizacji oraz planowania pracy, odpowiedzialność, rzetelność i terminowość w wykonywaniu zadań – do wykazania na przykładach,
 • doświadczenie w wystąpieniach publicznych, oraz prezentowaniu wyników projektów na wydarzeniach eksperckich lub branżowych,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej - poziom C1 (projekt prowadzony w dużej mierze w języku angielskim),
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów i budowania relacji – do wykazania na przykładach.

 

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej,
 • udział w dedykowanych programach badawczych,
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników,
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych, platformę do nauki języków obcych,
 • możliwość pracy hybrydowej w zakresie regulacji wewnątrzorganizacyjnych,
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji sporządzone w języku polskim i angielskim,
 • dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 9 kwietnia 2024 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - ITECH Instytut Innowacji i Technologii moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz - ITECH Instytutu Innowacji i Technologii - itech.lukasiewicz.gov.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie  itech.lukasiewicz.gov.pl lub pisząc na adres rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.