Integrator Patentowy ŁUKASIEWICZ – ITECH rozszerza swój zakres działalności

Kompletny zestaw informacji technologicznych i rynkowych, w obszarze własności intelektualnej (IP), pozwala zwiększyć efektywność prac B+R i skuteczność komercjalizacji ich produktów końcowych. 

 

Badania patentowe powinny być wykonywane na każdym etapie procesu tworzenia innowacji technologicznych. Niestety, jak wynika z praktyki, badania najczęściej wykonywane są albo za późno tj. dopiero po opracowaniu wynalazku / know-how albo pod presją upływającego terminu składania wniosku grantowego, czyli pobieżnie i amatorsko. Należy zaznaczyć, że profesjonalnie wykonane badanie (np. stanu techniki) zwiększa szanse na wysoką ocenę wniosku i otrzymanie dofinansowania. Co więcej, współdzielenie wiedzy z różnego typu analiz patentowych, pozwala skoordynować działania głównych uczestników procesu innowacji tj. wynalazców, zarządzających IP oraz komercjalizatorów. W rezultacie, maleje ryzyko błędnych decyzji kierunkowych w pracach rozwojowych czy o ochronie wypracowanej własności przemysłowej co przynosi wymierne korzyści o charakterze krótko jak i długofalowym. 

 

Jaki jest zakres oferty Integratora Patentowego  działającego w Łukasiewicz – ITECH?

Oferowane przez nasz instytut rozwiązanie realizuje badania stanu techniki, zdolności i czystości patentowej, które adresują podstawowe potrzeby z zakresu ochrony IP. Oprócz powyższych, wykonujemy ilościową analitykę aktywności wynalazczej i trendów technologicznych oraz analizy krajobrazu patentowego w wybranych obszarach techniki. Na podstawie ujawnionej literatury patentowej i poza-patentowej, Integrator dostarcza również kompleksowych (ilościowo-jakościowych) ocen innowacyjności danej technologii. Reprezentujemy klienta w całej procedurze przed urzędem patentowym, od skompletowania dokumentacji, przez wnioskowanie o przyznanie prawa wyłącznego na wynalazek lub wzór użytkowy, po monitorowanie i reagowanie w postępowaniu.

 

Obecnie rozszerzyliśmy zakres oferty o komponenty biznesowe, które pomagają klientowi w zarządzaniu portfolio patentowym oraz komercjalizacji produktów, a także pozwalają na monitoring i analizę aktywności konkurencji w domenie własności IP. Nowe możliwości uwzględniają m.in.: wyszukiwanie potencjalnych licencjobiorców, analizę oraz bezpośrednie porównania podmiotów pod kątem siły i wartości portfolio patentowego, a także wsparcie w tworzeniu strategii redukcji i zarządzania portfolio patentowym 

 

Co wyróżnia nasz Integrator Patentowy na tle zewnętrznych usług patentowych kancelarii prawnych?

  1. Jesteśmy atrakcyjni cenowo.
  2. Posiadamy ustandaryzowany dostęp do całej dokumentacji zgromadzonej we wszystkich 170 jurysdykcjach patentowych na świecie.
  3. Dzięki profesjonalnej platformie IT wykorzystującej algorytmikę AI – pracujemy na wysokiej jakości zbiorach danych patentowych.
  4. Możemy stale monitorować i wysyłać, skonfigurowane wg potrzeb klienta, alerty o zmianach w bazach patentowych.
  5. Jesteśmy częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz, a to oznacza stałą współpracę z ekspertami technologicznymi i naukowcami, czyli biegłość w wielu technologiach i obszarach techniki.  

Zapraszamy do kontaktu patenty@itech.lukasiewicz.gov.pl oraz zapoznania się z materiałami informacyjnymi na stronie INTEGRATORA PATENTOWEGO.