Bezpieczeństwo w technologiach wodorowych VIII Zagadnienia podsumowujące temat bezpieczeństwa w obszarze technologii wodorowych

Sporządzono osiem raportów, których celem był przegląd technologii wodorowych, również w obszarze bezpieczeństwa, jako tło do wywiadów z 24 respondentami z obszaru wodorowego.

 

Źródło wiedzy eksperckiej przy tak niestabilnym otoczeniu legislacyjnym oraz rozproszeniu technologii wydaje się być niezwykle istotne, aby określić trendy w strategiach wodorowych, w tym w obszarze bezpieczeństwa.

 

Reasumując wypowiedzi respondentów można stwierdzić, że w każdym ze wskazanych w raporcie obszarów kluczową rolę pełni wodorowa inżynieria bezpieczeństwa, która będzie obok akceptacji społecznej oraz wytycznych legislacyjnych podstawą budowania strategii wodorowych dla polskich przedsiębiorstw.

Interesuje Cię dostęp do całego raportu? Napisz do nas -> bezpieczny.wodor@itech.lukasiewicz.gov.pl